OBCHODNÍ PODMÍNKY KONZOLE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě konzole-příslušenství

Zboží, které máme skladem expedujeme v den objednání. Zboží které není skladem, expedujeme obvykle do 14-ti pracovních dnů od převzetí  objednávky, delší dodací lhůty jsou dány tím, že většina  zboží pochází ze zahraničí - USA, Japonsko, Německo, Velká Británie a než je doručeno k nám na naši pobočku musí projít celním řízením. O odeslání zásilky vždy informujeme zákazníka e-mailem, popřípadě telefonicky.

Jakým způsobem zásilku zaplatím ?

Dobírkou přes Českou Poštu jako obchodní balík. Poštovné 110 Kč, při objednávce nad 3000 kč poštovné zdarma ( limit 3000 kč neplatí pro herní konzole a servis )

Bankovním převodem. Poštovné 80 kč. Platební pokyny zašleme při potvrzení objednávky ( dostupnost, termín dodání )

Možnosti dopravy:

 • Osobní odběr pobočka Hodonín 0 kč
 • Česká pošta-balík 110 kč dobírka
 • Česká pošta-balík 80 kč převodem
 • Česká pošta-balík na poštu 150 kč
 • Česká pošta-balík do ruky 150 kč
 • Slovensko-1.třída 3,50 eur dobírka

osobní odběr na adrese :

 • Konzole point Hodonín: Na pískách 3275/3 ( Areál Hodoňan ), 69501 Hodonín

Zaslal/a jste objednávku a termín dodání Vám nevyhovuje ?

Objednávku je možno stornovat do 24 hodin od potvrzení objednávky. Storno objednávky lze provést e-mailem na adrese info@konzole-store.cz nebo telefonicky na čísle 739 616 508 pokud není objednávka stornována do 24 hodin je brána jako závazná a bude tak s ní dále nakládáno.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícim, kterým je Petr Chvál, se sídlem Třída Dukelských hrdinů 82, Hodonín 69501, IČ:74709283 DIČ CZ7902214320, zapsaný v ŽR, č.j. OŽU/2361/2009, (dále jen "prodávající") a kupujícim, kterým předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.konzole-prislusenstvi.cz

Nákupní řád

Po vybrání zboží, zvolení počtu kusů, vyplnění kontaktních údajů a jejich odesláním jste provedli závaznou objednávku. Pokud byla Vaše objednávka úspěšně odeslána a zapsána do databáze, zašleme Vám o tom zprávu emailem, SMS nebo se s Vámi telefonicky spojíme. Na veškeré zboží pocházející z České republiky je poskytována záruka 24 měsíců, na zboží z dovozu je poskytována záruka 12 měsíců. U slevněného zboží nebo výprodeje se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží slevněno.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je brána jako závazná. Storno objednávky je možné poslat pouze e-mailem na adresu info@konzole-prislusenstvi.cz

a to nejpozději do 24 hodin od odeslání potvrzení o úspěšném objednání.

Prodávající má právo zrušit objednávku, jestliže kupující nereaguje na e-mail (telefonát) více jak pět  dnů, pokud nedodá úplnou adresu a jestliže neuvede správnou e-mailovou adresu resp. telefonní číslo. 

Poštovné / Přepravné je paušální á 110,- Kč za zásilku. Balné je ZDARMA. Při objednávce nad 3000,-Kč je ZDARMA poštovné i balné. Zboží je zasíláno standardně Českou Poštou jako obchodní balík, nebo si jej také můžete osobně vyzvednout. O odeslání zboží budete vyrozuměni informačním e-mailem, jeden den před odesláním zboží. Úložní doba obchodního balíku je 14 dní.

Zmaří-li kupující dodání zásilky se zbožím tím, že zásilku se zbožím v úložní době nevyzvedne a dojde tak ke vrácení zásilky se zbožím prodávajícímu, je kupující prodávajícímu povinen uhradit vzniklé náklady spojené se zmařeným dodání zboží - tj. náklady na poštovném ve výší 110 Kč za obchodní balík. Dále se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu za porušení povinnosti poskytnout součinnost odebrat zaslané objednané zboží smuvní pokutu ve výši 200kč. Takto vzniklé náklady budou po kupujícím vymáhány.

Termín expedice

Objednané zboží  které je skladem je zpravidla rozesíláno do 48 hodin po objednání . Pokud zboží není momentálně skladem a jeho dodací lhůta bude trvat déle než 17 pracovních dní , budeme Vás o tom informovat. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech pokud se zboží již nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás o tom informovat emailem či telefonicky a domluvíme se na dalším postupu.

Přepravní podmínky

Věnujte při přebírání zboží velkou pozornost stavu balíku! Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku bude považována za závadu způsobenou kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně  návodu k obsluze a následovně se těmito informacemi důsledně řídit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Likvidace el.odpadu

V našich maloobchodních cenách jsou již zahrnuty poplatky za sběr a likvidaci el.odpadu na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb., která nově specifikuje podmínky pro nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení


REKLAMAČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Na zakoupené zboží, které pochází z české republiky poskytujeme záruku 24 měsíců (zboží z dovozu 12 měsíců) ode dne uvedeném na daňovém dokladu.
 • Záruka se vztahuje na vady vzniklé chybným zpracováním nebo materiálem
 • Zařízení musí být vždy užíváno v souladu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze a v souladu s technickými a bezpečnostními podmínkami
 • U zboží charakteru software (dle výkladu zákona o autorských právech) se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu
 • U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se zavazujeme bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno opravou, výměnou či výměnou vadného dílu
 • K reklamaci je nutné vždy přiložit daňový doklad (nebo jeho kopii) a přesný popis závady reklamovaného zboží

Záruka se nevztahuje na:

 • Škodu způsobenou ohněm, nehodou, odcizením, zničením, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím,úpravou nebo změnou technických parametrů, demontáží či opravou námi nepověřenou osobou
 • Baterie, žárovky, obal, tašky nebo jiné části opotřebené běžným užíváním
 • Nesprávnou, neodbornou montáží neoprávněnou osobou a to zejména u full krytů, LCD modulů, laserů ps2/ps2/xbox360, mechanik x360 a všech náhradních dílů.

Převzetím a zaplacením zboží zákazník souhlasí s uvedenými podmínkami!
Ve sporném případe si vyhrazujeme právo rozhodnout s konečnou platností o výsledku reklamačního řízení.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží než bylo objednáno nebo je Vámi objednané zboží chybně uvedeno na daňovém dokladu, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu a to vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky a to telefonicky, písemně nebo na e-mail.

Při oprávněné reklamaci je postup následující:

 • Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů
 • Pokud věc nebyla použita, může prodávající rozhodnout o její výměně za novou
 • U použité může prodávající rozhodnout o její výměně za bezvadnou, která svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované
 • U zlevněného zboží, výprodeje se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno

V následujících případech si prodávající vyhrazuje právo na náhradu ve výši 100,- Kč vzniklých servisních, přepravních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním

A to:

 • Zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů
 • Při testování se neprojevila uvedená závada a výrobek je shledán v dané věci funkčním
 • Uplynula již záruka na zboží
 • Závada byla způsobena ohněm, nehodou, odcizením, zničením, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím,úpravou nebo změnou technických parametrů, demontáží či opravou námi nepověřenou osobou

Záruční doba začíná běžet datem uvedeném na daňovém dokladu. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne nového data na daňovém dokladu.

ZPŮSOB DORUČENÍ REKLAMACE K NÁM

 • Nejdříve je nezbytné nás kontaktovat emailem anebo telefonicky .
 • Zboží zasílejte doporučeně (NE na dobírku) a pojištěné, jelikož neručíme za případnou ztrátu či poškození na cestě k nám
 • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato
 • Dopravné či balné reklamovaného zboží není předmětem záruky prodávajícího a proto si jej kupující hradí sám

Reklamované zboží  zašlete na adresu :

Konzole-příslušenství
Třída Dukelských hrdinů 82
69501 Hodonín
Česká Republika

 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.Tento reklamační řád nabývá účinnost 13.8.2015. V případě dotazů volejte 739 616 508. Sepsáno společností Konzole-příslušenství Petr Chvál

 

Ochrana osobních údajů GDPR
Ochrana osobních údajů
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je Petr Chvál / konzole-příslušenství IČ: 74709283, se sídlem Třída Dukelských hrdinů 82, 69501 Hodonín (dále jen: „správce").
2. Kontaktní údaje správce jsou: Petr Chvál, Třída Dukelských hrdinů 82, 69501 Hodonín. email: info@konzole-prislusenstvi.cz, telefon: 739616508
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
Zákonný důvod
Účel
Údaje
Zdroj údajů
Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy
Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
Osobní údaje klientů (kontantní údaje)
E-mailová komunikace, kontaktní formulář
Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Oprávněný zájem
Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
Kontaktní údaje klientů
Informace z objednávek
Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé
Souhlas
Marketing a propagace webu
E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory
Formulář pro newsletter
Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (Společnost Byznsweb zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů" uvedených na webových stránkách Byznysweb.cz.),
zajišťující služby provozování e-shopu (Byznysweb) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
2. Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou pouze poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.
3. Poskytnuté údaje nebudou předány dalším třetím osobám a organizacím k reklamním účelům.
4. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od externích reklamních systémů (např. Heureka, Sklik, Google). Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti externích reklamních systémů.
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII.
Cookies
1. Naše webové stránky používají tzv. Cookies na několika místech. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči. Slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Dále soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč a nabídnout vám odpovídající služby. Soubory cookie neobsahují osobní údaje.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
Informace o zpracování osobních údajů registrovaných zákazníků konzole-příslušenství
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s marketingovými aktivitami a prodejem našeho zboží provádíme zpracování vašich osobních údajů.
Rádi bychom Vás ujistili, že konzole-příslušenství se sídlem na adrese Petr Chvál, Třída Dukelských hrdinů 82, 69501 Hodonín. IČ: 74709283 (dále jen „Konzole-příslušenství" nebo „my"), věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů.
Veškeré údaje, které společnost Konzole-store shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.
Na základě vašeho souhlasu vám budeme moci nadále zasílat naše výhodné nabídky formou newsletteru ( aktuálně newslettery nerozesíláme )
Souhlas má platnost 3 roky s tím, že jej můžete kdykoliv odvolat a požádat nás o úpravu či smazání údajů z naší databáze. Fakturační údaje musíme ponechávat v databázi podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.
Odhlásit se z přijímání novinek můžete jednoduše kliknutím na odkaz pro odebrání jenž se nachází v každém našem Newsletteru ve spodní části emailu ( v tuto chvíli služba neaktivní )
Můžete tak dát souhlas ke zpracování údajů (vaše registrace nebude odstraněna) ale nemusíte přijímat náš newsletter.
ODEBRÁNÍ Z NEWSLETTERU
Pokud nám nechcete dát souhlas ke zpracování vašich údajů, stačí když tento email smažete. Uživatelé kteří nám nedají svůj souhlas budou odstraněni ze zasílání novinek. Stejně tak bude odstraněna jejich registrace.
Fakturační údaje si však musíme interně ponechat z právních důvodů. Pokud jste u nás nikdy žádnou objednávku neudělali a nebudete souhlasit se zpracováním, budou vaše údaje rovněž odstraněny z databáze. ( registrace v tuto chvíli nepovolujeme - systém nové registrace až do odvolání nebude přijímat - nákup je možný i bez registrace )

Nepřevzetí zboží

V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, ať je dodáváno jakýmkoliv přepravcem, jedná se o porušení kupní smlouvy Kupujícím. O porušení kupní smlouvy se jedná také, pokud si Kupující zvolil platbu bankovním převodem, kterou neprovedl.
V případě, že se kupující dopustí výše sjednaného porušení kupní smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 150,- Kč. Vytvořením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) kupující SOUHLASÍ s těmito obchodními podmínkami, tedy akceptuje i výše sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 5-ti dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení, kterou zašle Prodávající Kupujícímu na e-mail uvedený v Kupní smlouvě.

Vysvětlení
Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.: ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Povinnosti kupujícího § 2118: "Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme." Nepřevzetím zásilky jste výše zmíněný zákon porušil/a. Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a. Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky. Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky - a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě. Dle zákona má e-shop právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Kontakt:

Tel.: 739616508 - každý všední den 8 až 15:00
info@konzole-prislusenstvi.cz- pro technické a produktové dotazy, reklamace a dotazy ohledně GDPR
info@konzole-prislusenstvi.cz- dotazy ohledně objednávek a fakturace